Wednesday, August 25, 2010

Kepentingan Solat

1. Solat untuk menyembah dan mengingati Allah swt

"Sungguh aku ini Allah, tidak ada tuhan selain aku dan dirikanlah solat itu semata-mata untuk mengingati Daku" (Surah Thaha: 14)


2. Tanda pengabdian dan syukur kepada Allah swt

"Sesungguhnya Kami(Allah) telah memberimu (Muhammad saw) nikmat yang banyak. Maka laksanakan solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. (sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah)" (Surah Al-Kautsar: 1-2)


3. Hikmah solat dalam menghapus dosa

"Solat lima waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat berikutnya adalah penebus dosa antara jarak waktu solat-solat itu, selama dijauhinya dosa-dosa besar" (HR Muslim)


4. Solat mencegah perbuatan keji dan mungkar

"......dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan kemungkaran" (Surah Al-Ankabuut: 45)

No comments:

Post a Comment